d5
c6 D6 e6
A1 B1 C1 D1
A2 B2 C2 D2 E2
A3 B3 C3 D3 E3
A4 B4 C4 D4 E4
A5 B5 C5 D5 E5
A6 B6 C6 D6 E6 F6
B7 C7 D7 E7 F7
B8 C8 D8 E8 F8
ABCDFGHIJKL£MNOPRS¦TWZ¯
 
d7

Mapa powsta³a na podstawie mapy papierowej wydanej przez Wydawnictwo Remedium. © Copyright by Wydawnictwo Remedium. e-Mapa © Copyright 2007 anire